Hiển thị tất cả 17 kết quả

ThinkPad X1 Carbon Thế Hệ 9

 • out of 5
 • Trả góp 0%
24.300.000 
Intel Core i5-1135G7
14” FHD+ (1920 x 1200)
 • 256 GB
 • 8 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
25.900.000 
Intel Core i5-1135G7
14” FHD+ (1920 x 1200)
 • 256 GB
 • 8 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
27.300.000 
Intel Core i5-1135G7
14” FHD+ (1920 x 1200)
 • 256 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
29.300.000 
Intel Core i5-1135G7
14” FHD+ (1920 x 1200)
 • 512 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
32.500.000 
Intel Core i7-1165G7
14" FHD+ (1920x1200)
 • 512 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
27.500.000 
Intel Core i7-1185G7
14" FHD+ (1920 x 1200)
 • 256 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
28.900.000 
Intel Core i7-1185G7
14" FHD+ (1920 x 1200)
 • 512
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
36.900.000 
Intel Core i7-1165G7
14" FHD+ (1920x1200)
 • 1 TB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
37.500.000 
Intel Core i7-1165G7
14" 4K (3840x2400)
 • 512 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
40.500.000 
Intel Core i7-1165G7
14" 4K (3840x2400)
 • SSD 1TB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
40.500.000 
Intel Core i7-1165G7
14" 4K (3840x2400)
 • 512 GB
 • 32 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
42.900.000 
Intel Core i7-1165G7
14" 4K (3840 x 2400)
 • SSD 1TB
 • 32 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
26.500.000 
Intel Core i7-1165G7
14" FHD+ (1920x1200)
 • 512 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
27.900.000 
Intel Core i7-1165G7
14" FHD+ (1920x1200)
 • SSD 1 TB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
26.900.000 
Intel Core i7-1165G7
14" FHD+ (1920x1200)
 • 512 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
24.900.000 
Intel Core i5-1135G7
14” FHD+ (1920 x 1200)
 • SSD 512 GB
 • 16 GB
So sánh Đã thêm so sánh
 • out of 5
 • Trả góp 0%
23.900.000 
Intel Core i7-1165G7
14" FHD+ (1920 x 1200)
 • SSD 256 GB
 • 8 GB
So sánh Đã thêm so sánh

Thinkpad X1 Carbon 9 với thiết kế kiểu doanh nhân truyền thống đặc biệt, máy thừa hưởng từ thiết kế cho đến công nghệ phím lừng danh của Thinkpad.

lenovo thinkpad x1 carbon gen 9 2021, máy tính cá nhân thinkpad x1 carbon

Close Compare now Remove all products
Close

Search products