Mac Mini cũ (like new 99%)

Model
Màn hình
Bộ nhớ
Ram
Ổ cứng
Đồ hoạ
Đã chọn
  • out of 5
  • Used
12.000.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
  • 256 GB
  • 8 GB
  • out of 5
  • Used
14.000.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
  • 512 GB
  • 8 GB