Mac Mini M1

Model
Màn hình
Bộ nhớ
Ổ cứng
Đồ hoạ
Đã chọn
 • out of 5
 • New
13.500.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
 • 256 GB
 • 8 GB
 • out of 5
 • New
14.900.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
 • 512 GB
 • 8 GB
CTO
 • out of 5
 • New
20.500.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
 • 256 GB
 • 16 GB
CTO
 • out of 5
 • New
24.900.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
 • 512 GB
 • 8 GB
 • out of 5
 • Used
12.000.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
 • 256 GB
 • 8 GB
 • out of 5
 • Used
14.000.000 
8 CPU - 8 GPU
Kết nối rời
 • 512 GB
 • 8 GB