Macbook Pro 13 inch 2013 - 2014 Cũ

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX72 99% (i5/8GB/128GB)

16.300.000₫
16.800.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX82 99% (i5/8GB/256GB)

18.000.000₫
18.500.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX92 99% (i5/8GB/512GB)

18.500.000₫
19.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX92 99% (i7/8GB/512GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX92 99% (i7/16GB/512GB)

21.500.000₫
22.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" Late 2013 ME866 98% (i5/8GB/1TB)

17.000.000₫
17.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc