Macbook Pro 13 inch 2013 - 2014 Cũ

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX72 99% (i5/16GB/128GB)

19.300.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.0Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" 2014 MGX82 99% (i7/16GB/256GB)

22.500.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

Macbook Pro 13 inch Late 2012 MD213 99% (i5/8GB/750GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.5Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 750GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13" Late 2013 ME866 98% (i5/8GB/1TB)

17.500.000₫
Macbook Pro 13 inch Late 2012 MD213 99% (i7/8GB/500GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 500GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

popup

Số lượng:

Tổng tiền: