Máy tính Microsoft Suface

Hết hàng
 • out of 5
 • New
20.500.000 
12.3" PixelSense
Core i5-1135G7
 • 16 GB  -  256 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
19.800.000 
12.3” PixelSense
Core i5-1135G7
 • 8 GB  -  256 GB
Ref
Hết hàng
 • out of 5
 • New
17.500.000 
13" PixelSense
Core i5-1135G7
 • 8 GB  -  256 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
25.900.000 
13" PixelSense
Core i5-1135G7
 • 8 GB  -  256 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
19.900.000 
13" PixelSense
Microsoft SQ2
 • 16 GB  -  512 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
Liên hệ
13" PixelSense
Microsoft SQ2
 • 16 GB  -  512 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
14.900.000 
13" PixelSense
Microsoft SQ1
 • 8 GB  -  128 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
16.500.000 
13" PixelSense
Microsoft SQ1
 • 8 GB  -  256 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
20.000.000 
13" PixelSense
Microsoft SQ1
 • 16 GB  -  512 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
16.500.000 
13" PixelSense
Microsoft SQ1
 • 8 GB  -  128 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
18.500.000 
13" PixelSense
Microsoft SQ1
 • 8 GB  -  256 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
Liên hệ
13" PixelSense
Microsoft SQ1
 • 16 GB  -  256 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
Liên hệ
13" PixelSense
Microsoft SQ2
 • 16 GB  -  256 GB
Nobox
Hết hàng
 • out of 5
 • New
Liên hệ
12.3" PixelSense
Core i7-1165G7
 • 16 GB  -  512 GB
Hết hàng
 • out of 5
 • New
Liên hệ
12.3” PixelSense
Core i7-1165G7
 • 16 GB  -  256 GB