Macbook Pro 16 inch 2019

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVM2 Silver (Option RAM 32GB/VGA 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (Option RAM 32GB/VGA 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVM2 Silver

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVM2 Silver

Liên hệ
Macbook Pro 16 inch 2019 MVVL2 Silver

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVL2 Silver

62.000.000₫
Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray

Liên hệ
Macbook Pro 16 inch 2019 MVVJ2 Gray

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVJ2 Gray

62.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc