Macbook Pro 16 inch 2019- Giá Tốt Nhất Sài Gòn.

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVJ2 Gray (i7 2.6 16GB 512GB 5300M)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVJ2 Gray - CTO (i7 2.6 16GB 512GB 5500M)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVL2 Silver (i7 2.6 16GB 512GB 5300M)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (I9 16GB 1TB 5500M 4GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVM2 Silver (i9 16GB 1TB 5500M 4GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (i9 2.3 32GB 1TB 5500M 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVM2 Silver (i9 2.3 32GB 1TB 5500M 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.3Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (i9 2.4 32GB 1TB 5500 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.4Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (i9 2.4 64GB 1TB 5500 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.4Ghz

- RAM: 64GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (i9 2.4 32GB 2TB 5500 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.4Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 2TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (i9 2.4 64GB 8TB 5500 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.4Ghz

- RAM: 64GB

- SSD: 8TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 Gray (i9 2.4 32GB 8TB 5500 8GB)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Core i9 2.4Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 2TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc