Thinkpad X1 Nano

ThinkPad X1 Nano 2K - Intel® Core™ i5-1130G7 8GB 256GB

- Màn hình: 13″ 2K (2160 x 1350) IPS, 450 nits

- CPU:  11th Generation Intel® Core™ i5-1130G7 Processor

- RAM: 8GB LPDDR4x 4267MHz (Soldered)

- SSD: 256GB

- GPU: Intel® Irs Xe

ThinkPad X1 Nano 2K - Intel® Core™ i5-1130G7 16GB 256GB

- Màn hình: 13″ 2K (2160 x 1350) IPS, 450 nits

- CPU:  11th Generation Intel® Core™ i5-1130G7 Processor

- RAM: 16GB LPDDR4x 4267MHz (Soldered)

- SSD: 256GB

- GPU: Intel® Irs Xe

ThinkPad X1 Nano 2K - Intel® Core™ i5-1130G7 16GB 512GB

- Màn hình: 13″ 2K (2160 x 1350) IPS, 450 nits

- CPU:  11th Generation Intel® Core™ i5-1130G7 Processor

- RAM: 16GB LPDDR4x 4267MHz (Soldered)

- SSD: 512GB

- GPU: Intel® Irs Xe

ThinkPad X1 Nano 2K - Intel® Core™ i5-1130G7 16GB 1TB

- Màn hình: 13″ 2K (2160 x 1350) IPS, 450 nits

- CPU:  11th Generation Intel® Core™ i5-1130G7 Processor

- RAM: 16GB LPDDR4x 4267MHz (Soldered)

- SSD: 512GB

- GPU: Intel® Irs Xe

ThinkPad X1 Nano 2K - Intel® Core™ i7-1160G7 16GB 512GB

- Màn hình: 13″ 2K (2160 x 1350) IPS, 450 nits

- CPU:  11th Generation Intel® Core™ i7-1160G7 Processor

- RAM: 16GB LPDDR4x 4267MHz (Soldered)

- SSD: 512GB

- GPU: Intel® Irs Xe

ThinkPad X1 Nano 2K - Intel® Core™ i7-1160G7 16GB 1TB

- Màn hình: 13″ 2K (2160 x 1350) IPS, 450 nits

- CPU:  11th Generation Intel® Core™ i7-1160G7 Processor

- RAM: 16GB LPDDR4x 4267MHz (Soldered)

- SSD: 1 TB

- GPU: Intel® Irs Xe

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc