Macbook Cũ

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

15.000.000₫
15.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

13.000.000₫
13.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTU2 Silver Cũ 99% (i7 3.1/16GB/1TB/555)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 555 2GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i9/16GB/1TB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i9/16GB/1TB/560X)

44.000.000₫
45.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR972 Silver cũ 99% (i9/32G/512GB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X with 4GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTU2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB/555)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555 2GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/2TB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 2TB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/2TB/560X)

50.000.000₫
51.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i9/32G/512G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i9/32G/512G/555X)

44.000.000₫
45.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i9/16G/512G/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i9/16G/512G/560X)

42.000.000₫
43.000.000₫
Macbook Air 11 inch 2011 MC969 Cũ 99% (i7/4GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.8Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 3000

Macbook Air 11 inch 2011 MC969 Cũ 99% (i7/4GB/256GB)

7.500.000₫
8.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD761B Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD761B Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

15.000.000₫
15.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR962 Silver Cũ 99% (i9/16G/512G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR962 Silver Cũ 99% (i7/16G/512G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 2018 MR932 Gray 98% (i7/32G/256G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 256GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Air 11 inch 2013 MD711 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2013 MD711 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

10.700.000₫
11.200.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTT2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB/560)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 560 4GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTT2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB/560)

34.500.000₫
35.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/16G/512G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/16G/512G/555X)

38.500.000₫
39.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/1TB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/1TB/560X)

47.000.000₫
48.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/512GB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/512GB/560X)

44.500.000₫
45.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i7 2.6/32GB/1TB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/32G/512G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/32G/512G/555X)

40.500.000₫
41.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR952 Gray Cũ 99% (i9/32G/2TB/Vega 20)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.9Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 2TB

- GPU: AMD Radeon Pro Vega 20 4GB

Macbook 12 inch 2015 MJY32 Gray 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core M 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5300

Macbook 12 inch 2015 MJY32 Gray 99%

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MRE82 Gray Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE82 Gray Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

17.000.000₫
17.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

17.500.000₫
18.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i7/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i7/8GB/128GB)

16.000.000₫
16.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

14.500.000₫
15.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

15.000.000₫
15.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

13.500.000₫
14.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

10.500.000₫
11.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD760 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD760 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2012 MD232 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

Macbook Air 13 inch 2012 MD232 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2014 MD711B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Pro 15 inch 2018 MR972 Silver Cũ 99% (i7/16G/512G/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR962 Silver Cũ 99% (i7/16G/256G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i7/32GB/512GB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR942 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/560X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/32G/256G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 256GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/32G/256G/555X)

38.500.000₫
39.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/16G/256G/555X)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2018 MR932 Gray Cũ 99% (i7/16G/256G/555X)

36.500.000₫
37.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTV2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/1TB/560)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 560 4GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTV2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/1TB/560)

36.500.000₫
37.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTV2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB/560)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560 4GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTT2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/560)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 560 4GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTT2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/560)

32.500.000₫
33.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTR2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB/555)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro 555 2GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTR2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB/555)

35.000.000₫
36.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTR2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/555)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555 2GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTR2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/555)

31.500.000₫
32.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2017 MPTR2 Gray Cũ 99% (i7/16/256GB/555)

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555 2GB

Macbook Pro 15 inch 2017 MPTR2 Gray Cũ 99% (i7/16/256GB/555)

29.500.000₫
30.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc