Macbook Air Cũ

Macbook Air 13 inch 2018 MREF2 Gold 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREC2 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 11 inch 2011 MC969 99% (i7/4GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.8Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 3000

Macbook Air 13 inch 2014 MD761B 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 99% (i7/8GB/256GB) - AppleCare 2021

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2018 MREF2 Gold 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREA2 Silver 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 11 inch 2013 MD711 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE82 Gray 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 99% (i7/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 98% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD760 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2012 MD232 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2014 MD711B 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc