Macbook Air Cũ

Macbook Air 13 inch 2018 MREF2 Gold Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREF2 Gold Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

28.000.000₫
28.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

25.500.000₫
26.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

25.500.000₫
26.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MREC2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREC2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

23.500.000₫
24.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MREF2 Gold Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREF2 Gold Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

23.500.000₫
24.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE92 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

23.500.000₫
24.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MREA2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREA2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2018 MRE82 Gray Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MRE82 Gray Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

17.000.000₫
17.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i7/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i7/8GB/128GB)

16.000.000₫
16.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

15.000.000₫
15.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

14.500.000₫
15.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

13.500.000₫
14.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2012 MD232 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

Macbook Air 13 inch 2012 MD232 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2014 MD711B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2013 MD711 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2013 MD711 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

10.700.000₫
11.200.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

10.500.000₫
11.000.000₫
Macbook Air 11 inch 2011 MC969 Cũ 99% (i7/4GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.8Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 3000

Macbook Air 11 inch 2011 MC969 Cũ 99% (i7/4GB/256GB)

7.500.000₫
8.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

13.000.000₫
13.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD761B Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD761B Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

15.000.000₫
15.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

17.500.000₫
18.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD760 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD760 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc