iMac

iMac 21.5 2020 MHK33 4K Quad Core i5 3.0Ghz SSD 256GB Radeon Pro 560X 4GB

- Màn hình: 21.5 inch Retina 4K ( 5120 x 2880)

- CPU: 3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 4.1GHz

- RAM: 8GB of 2666MHz DDR4 memory (Max 32GB)

- SSD: 256GB

- GPU: Radeon Pro 560X with 4GB of GDDR5 memory

iMac 21.5 2020 MHK03 4K Core i5 2.3Ghz SSD 256GB Graphics 640

- Màn hình: 21.5 inch Retina 4K ( 5120 x 2880)

- CPU: 2.3GHz dual-core 7th-generation Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz

- RAM: 8GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

iMac 21.5 2020 MHK23 4K Quad Core i3 3.6Ghz SSD 256GB Radeon 555X 2GB

- Màn hình: 21.5 inch Retina 4K (5120 x 2880)

- CPU: 3.8GHz 8‑core 10th-generation Intel Core i3, Turbo Boost up to 5.0GHz

- RAM: 8GB of 2400MHz DDR4 memory (Max 32GB)

- SSD: 256GB

- GPU: Radeon Pro 555X with 2GB of GDDR5 memory

iMac 27 2020 MXWT2 5K 6-core i5 3.1Ghz SSD 256GB Radeon Pro 5300 4GB

Màn hình: 27 inch Retina 5K ( 5120 x 2880)

CPU: 3.1GHz 6‑core 10th-generation Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.5GHz

RAM: 8GB of 2666MHz DDR4 memory (Max 128GB)

SSD: 256GB

GPU: Radeon Pro 5300 with 4GB of GDDR6 memory

iMac 27 2020 MXWU2 5K 6-core i5 3.3Ghz SSD 512GB Radeon Pro 5300 4GB

Màn hình: 27 inch Retina 5K ( 5120 x 2880)

CPU: 3.3GHz 6‑core 10th-generation Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.8GHz

RAM: 8GB of 2666MHz DDR4 memory (Max 128GB)

SSD: 512GB

GPU: Radeon Pro 5300 with 4GB of GDDR6 memory

iMac 2019 27 inch MRR12 5K Quad Core i5 3.7GHz 2TB Radeon Pro 580X 8GB

- Màn hình: 27 inch Retina 5K ( 5120 x 2880)

- CPU: Intel 6 core 9th-generation Core i5 3.7 GHz

- RAM: 8GB 2666MHz DDR4

- SSD: 2TB Fusion Drive¹

- GPU: Radeon Pro 580X with 8GB

iMac 27 2020 MXWV2 5K 8-Core i7 3.8Ghz SSD 512GB Radeon 5500 XT 8GB

Màn Hình: 27 inch Retina 5K (5120 x 2880)

CPU: 3.8GHz 8‑core 10th-generation Intel Core i7, Turbo Boost up to 5.0GHz

RAM: 8GB of 2666MHz DDR4 memory (Max 128GB)

SSD: 512GB

GPU: Radeon Pro 5500 XT with 8GB of GDDR6 memory

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 8 GPU】Ram 16GB SSD 1TB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 16GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 512GB

GPU: Apple GPU 8 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 8 GPU】Ram 16GB SSD 512GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 16GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 512GB

GPU: Apple GPU 8 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 8 GPU】Ram 16GB SSD 256GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 16GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 256GB

GPU: Apple GPU 8 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 8 GPU】Ram 8GB SSD 512GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 8GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 512GB

GPU: Apple GPU 8 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 7 GPU】Ram 16GB SSD 512GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 16GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 512GB

GPU: Apple GPU 7 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 8 GPU】Ram 8GB SSD 256GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 8GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 256GB

GPU: Apple GPU 8 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 7 GPU】Ram 8GB SSD 256GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 8GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 256GB

GPU: Apple GPU 7 nhân

iMac 27 2020 [CTO] 3.6GHz 10-Core I9 SSD 1TB Radeon Pro 5700 XT 16GB

Màn Hình: 27 inch Retina 5K ( 5120 x 2880)

CPU: 3.6GHz 10‑core 10th-generation Intel Core i9, Turbo Boost up to 5.0GHz

RAM: 32GB of 2666MHz DDR4 memory (Max 128GB)

SSD: 1TB

GPU: Radeon Pro 5700 XT with 16GB of GDDR6 memory

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 7 GPU】Ram 16GB SSD 256GB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 16GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 256GB

GPU: Apple GPU 7 nhân

iMac 2021-24inch 4.5K - Chip M1【8 CPU | 7 GPU】Ram 8GB SSD 1TB

Màn Hình: 24.5 inch Retina 4.5K ( 4480 x 2520)

CPU: Apple M1 Chip 8 nhân

RAM: 8GB of 2133MHz DDR4 memory (Max 16GB)

SSD: 1TB

GPU: Apple GPU 7 nhân

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc