Samsung Smartphones

Samsung Galaxy J4 Plus 99%

- Màn hình: IPS LCD, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 2GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J4 Plus 99%

2.300.000₫
Samsung Galaxy S8 Plus USA

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy S8 Plus USA

10.590.000₫
Samsung Galaxy S8 Xách Tay 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.8-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Snapdragon/Exynos 8895

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy S8 Xách Tay 99%

6.190.000₫
Samsung Galaxy S8 Công ty 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.8-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy S8 Công ty 99%

7.800.000₫
Samsung Galaxy S8 Plus Xách Tay 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Snapdragon/Exynos 8895

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy S8 Plus Xách Tay 99%

7.200.000₫
Samsung Galaxy S8 Plus Công ty 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy S8 Plus Công ty 99%

8.200.000₫
Samsung Galaxy S9 Xách Tay 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.8-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos/Snapdragon

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Xách Tay 99%

9.000.000₫
Samsung Galaxy S9 Công ty 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.8-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Công ty 99%

10.500.000₫
Samsung Galaxy S9 Plus Xách Tay 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Plus Xách Tay 99%

10.000.000₫
Samsung Galaxy S9 Plus Công ty 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Plus Công ty 99%

11.500.000₫
Samsung Galaxy Note 8 Xách Tay 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.3-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71 MP20

Samsung Galaxy Note 8 Xách Tay 99%

8.600.000₫
Samsung Galaxy Note 8 Công ty 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.3-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71 MP20

Samsung Galaxy Note 8 Công ty 99%

10.000.000₫
Samsung Galaxy Note 9 Xách Tay 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.4-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy Note 9 Xách Tay 99%

12.200.000₫
Samsung Galaxy Note 9 Công ty 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.4-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 8GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy Note 9 Công ty 99%

14.200.000₫
Samsung Galaxy A6 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Exynos 7870

- RAM: 3GB

- GPU: Mali-T830

Samsung Galaxy A6 2018 99%

3.090.000₫
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Snapdragon 450

- RAM: 4GB

- GPU: Adreno 506

Samsung Galaxy A6 Plus 2018 99%

4.490.000₫
Samsung Galaxy A7 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A7 2018 99%

4.300.000₫
Samsung Galaxy A8 Star 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Snapdragon 660

- RAM: 4GB

- GPU: Adreno 512

Samsung Galaxy A8 Star 99%

6.290.000₫
Samsung Galaxy A8 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A8 2018 99%

5.050.000₫
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A8 Plus 2018 99%

6.200.000₫
Samsung Galaxy A9 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Snapdragon 660

- RAM: 6GB

- GPU: Adreno 512

Samsung Galaxy A9 2018 99%

7.590.000₫
Samsung Galaxy J4 99%

- Màn hình: Super AMOLED 5.5-inch

- Độ phân giải: 720x1280 pixels

- CPU: Exynos 7570

- RAM: 2GB

- GPU: Mali-T720

Samsung Galaxy J4 99%

2.050.000₫
Samsung Galaxy J4 Core 99%

- Màn hình: TFT 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 1GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J4 Core 99%

Liên hệ
Samsung Galaxy J4 Plus 99%

- Màn hình: IPS LCD, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 2GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J4 Plus 99%

2.300.000₫
Samsung Galaxy J6 2018 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Exynos 7870

- RAM: 3GB

- GPU: Mali-T830

Samsung Galaxy J6 2018 99%

2.700.000₫
Samsung Galaxy J6 Plus 2018 99%

- Màn hình: IPS LCD, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 3GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J6 Plus 2018 99%

2.900.000₫
Samsung Galaxy J7 Pro 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.5-inch

- Độ phân giải: 1080x1920 pixels

- CPU: Exynos 7870

- RAM: 3GB

- GPU: Mali-T830

Samsung Galaxy J7 Pro 99%

3.390.000₫
Samsung Galaxy J7 Plus 99%

- Màn hình: Super AMOLED, 5.5-inch

- Độ phân giải: 1080x1920 pixels

- CPU: MTK Helio P25

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-T880MP2

Samsung Galaxy J7 Plus 99%

4.190.000₫
Samsung Galaxy Note 9 Công ty 512GB

- Màn hình: Super AMOLED, 6.4-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 8GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy Note 9 Công ty 512GB

20.490.000₫
Samsung Galaxy Note 9 Công ty 128GB

- Màn hình: Super AMOLED, 6.4-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy Note 9 Công ty 128GB

16.690.000₫
Samsung Galaxy Note 9 Hàn Quốc

- Màn hình: Super AMOLED, 6.4-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy Note 9 Hàn Quốc

15.300.000₫
Samsung Galaxy Note 8 Công ty

- Màn hình: Super AMOLED, 6.3-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71 MP20

Samsung Galaxy Note 8 Công ty

13.190.000₫
Samsung Galaxy Note 8 Hàn Quốc

- Màn hình: Super AMOLED, 6.3-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71 MP20

Samsung Galaxy Note 8 Hàn Quốc

12.000.000₫
Samsung Galaxy Note 8 Mỹ

- Màn hình: Super AMOLED, 6.3-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Snapdragon 835

- RAM: 6GB

- GPU: Adreno 540

Samsung Galaxy Note 8 Mỹ

11.700.000₫
Samsung Galaxy S9 Plus Đỏ Công ty

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Plus Đỏ Công ty

14.990.000₫
Samsung Galaxy S9 Plus Hoàng Kim Công ty

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Plus Hoàng Kim Công ty

15.490.000₫
Samsung Galaxy S9 Plus Công ty

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Plus Công ty

13.690.000₫
Samsung Galaxy S9 Hoàng Kim Công ty

- Màn hình: Super AMOLED, 5.8-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Hoàng Kim Công ty

Liên hệ
Samsung Galaxy S9 Plus Hàn Quốc

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Plus Hàn Quốc

12.890.000₫
Samsung Galaxy S9 Plus USA

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Snapdragon 845

- RAM: 6GB

- GPU: Adreno 630

Samsung Galaxy S9 Plus USA

12.390.000₫
Samsung Galaxy S9 Công ty

- Màn hình: Super AMOLED, 5.8-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 9810

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G72 MP18

Samsung Galaxy S9 Công ty

12.890.000₫
Samsung Galaxy S8 Plus Công ty (TBH)

- Màn hình: Super AMOLED, 6.2-inch

- Độ phân giải: 1440x2960 pixels

- CPU: Exynos 8895

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy S8 Plus Công ty (TBH)

11.590.000₫
Samsung Galaxy A9 2018

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Snapdragon 660

- RAM: 6GB

- GPU: Adreno 512

Samsung Galaxy A9 2018

8.990.000₫
Samsung Galaxy A8 Plus 2018

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A8 Plus 2018

8.190.000₫
Samsung Galaxy A8 2018

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A8 2018

6.290.000₫
Samsung Galaxy A8 Star

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Snapdragon 660

- RAM: 4GB

- GPU: Adreno 512

Samsung Galaxy A8 Star

7.990.000₫
Samsung Galaxy A7 2018 128GB

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A7 2018 128GB

6.190.000₫
Samsung Galaxy A7 2018 64GB

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Exynos 7885

- RAM: 6GB

- GPU: Mali-G71

Samsung Galaxy A7 2018 64GB

5.590.000₫
Samsung Galaxy A6 Plus 2018

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 1080x2220 pixels

- CPU: Snapdragon 450

- RAM: 4GB

- GPU: Adreno 506

Samsung Galaxy A6 Plus 2018

5.590.000₫
Samsung Galaxy A6 2018

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Exynos 7870

- RAM: 3GB

- GPU: Mali-T830

Samsung Galaxy A6 2018

4.190.000₫
Samsung Galaxy J8 64GB

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 450

- RAM: 4GB

- GPU: Adreno 506

Samsung Galaxy J8 64GB

5.390.000₫
Samsung Galaxy J8

- Màn hình: Super AMOLED, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 450

- RAM: 3GB

- GPU: Adreno 506

Samsung Galaxy J8

4.390.000₫
Samsung Galaxy J6 Plus 2018

- Màn hình: IPS LCD, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 3GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J6 Plus 2018

3.690.000₫
Samsung Galaxy J6 2018 Tím Lavender

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Exynos 7870

- RAM: 4GB

- GPU: Mali-T830

Samsung Galaxy J6 2018 Tím Lavender

Liên hệ
Samsung Galaxy J6 2018

- Màn hình: Super AMOLED, 5.6-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Exynos 7870

- RAM: 3GB

- GPU: Mali-T830

Samsung Galaxy J6 2018

3.690.000₫
Samsung Galaxy J4 Plus

- Màn hình: IPS LCD, 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 2GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J4 Plus

3.090.000₫
Samsung Galaxy J4 Core

- Màn hình: TFT 6.0-inch

- Độ phân giải: 720x1480 pixels

- CPU: Snapdragon 425

- RAM: 1GB

- GPU: Adreno 308

Samsung Galaxy J4 Core

Liên hệ
Samsung Galaxy J4

- Màn hình: Super AMOLED 5.5-inch

- Độ phân giải: 720x1280 pixels

- CPU: Exynos 7570

- RAM: 2GB

- GPU: Mali-T720

Samsung Galaxy J4

2.550.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: