New Macbook 12 Cũ

Macbook 12 inch 2017 MNYF2 Gray 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYF2 Gray 99%

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook 12 inch 2017 MNYH2 Silver cũ 99% (M3/8GB/256GB)

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYH2 Silver cũ 99% (M3/8GB/256GB)

16.500.000₫
17.000.000₫
Macbook 12 inch 2017 MNYL2 Gold 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYL2 Gold 99%

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook 12 inch 2016 MMGM2 Rose Gold 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m5 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MMGM2 Rose Gold 99%

17.500.000₫
18.000.000₫
Macbook 12 inch 2016 MLHA2 Silver cũ 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLHA2 Silver cũ 99%

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook 12 inch 2016 MLH72 Gray 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLH72 Gray 99%

Liên hệ
Macbook 12 inch 2016 MLH82 Gray 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m5 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLH82 Gray 99%

16.500.000₫
17.000.000₫
Macbook 12 inch 2015 MJY32 Gray 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core M 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5300

Macbook 12 inch 2015 MJY32 Gray 99%

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook 12 inch 2015 MF855 Silver 99%

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core M 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5300

Macbook 12 inch 2015 MF855 Silver 99%

14.000.000₫
14.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc