Macbook Retina 12 inch Mới

Macbook 12 inch 2016 MLHA2 Silver

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLHA2 Silver

Liên hệ
Macbook 12 inch 2016 MLHC2 Silver

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m5 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLHC2 Silver

Liên hệ
Macbook 12 inch 2016 MLHE2 Gold

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLHE2 Gold

Liên hệ
Macbook 12 inch 2016 MLHF2 Gold

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m5 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 515

Macbook 12 inch 2016 MLHF2 Gold

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc