Macbook Retina 12 inch 2017 Mới

Macbook 12 inch 2017 MNYF2 Gray

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYF2 Gray

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYG2 Gray

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYG2 Gray

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYH2 Silver

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYH2 Silver

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYJ2 Silver

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYJ2 Silver

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYK2 Gold

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYK2 Gold

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYL2 Gold

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYL2 Gold

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYM2 Rose Gold

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core m3 1.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYM2 Rose Gold

Liên hệ
Macbook 12 inch 2017 MNYN2 Rose Gold

- Màn hình: 12 inch, 2304x1440pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 615

Macbook 12 inch 2017 MNYN2 Rose Gold

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: