Macbook Pro Retina 13 inch 2018 Mới

Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9Q2 Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9Q2 Gray

40.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9R2 Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9R2 Gray

43.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9U2 Silver

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9U2 Silver

40.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9V2 Silver

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 Touch Bar MR9V2 Silver

43.500.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13" 2018 MR9R2 Gray 99% (i7/16GB/1TB)

43.500.000₫
44.500.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13" 2018 MR9R2 Gray 99% (i7/16GB/512GB)

40.000.000₫
41.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13" 2018 MR9R2 Gray 99% (i5/16GB/512GB)

37.500.000₫
38.500.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13" 2018 MR9R2 Gray 99% (i5/8GB/512GB)

35.000.000₫
36.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13" 2018 MR9R2 Gray 99% (i5/16GB/1TB)

40.000.000₫
41.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc