Macbook Pro Retina 13-inch chính hãng

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 1TB Silver, Gray - Cũ 99%

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 2TB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 16 M1 Pro 16/1TB 10 CPU - 16 GPU

- Màn hình: 16.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 16 nhân tích hợp

MacBook Pro 16 M1 Pro 10 CPU - 16 GPU 16GB/512GB

- Màn hình: 16.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 512 GB

- GPU: 16 nhân thích hợp

MacBook Pro 14 M1 Pro 10 CPU - 16 GPU 16GB/1TB

- Màn hình: 14.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 16 nhân thích hợp

MacBook Pro 14 M1 Pro 8 CPU - 14 GPU 16GB/512GB

- Màn hình: 14.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 8 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 512 GB

- GPU: 14 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 512GB Gray (Openbox)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch Chip M1 8GB 512GB (MYDC2, MYD92) Openbox

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip Ram 8GB SSD 256GB (MYD82, MYDA2)

Màn hình: 13.3" Retina, 2560x1600pixels

CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

RAM: 8GB

SSD: 256GB

GPU: 8 nhân thích hợp

Pin:  58.2Wh

MacBook Pro 2020 13-inch MWP52, MWP82 - Core i5 2.0Ghz 16GB 1TB (openbox)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MXK32 Space Gray (CTO) - Core i5 1.4Ghz 16GB 256GB
Giảm
2000K

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz Turbo Boost up to 3.9GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13 inch - Core i7 2.3Ghz RAM 16GB SSD 1TB (New Openbox)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i7 2.3Ghz Turbo Boost up to 4.1GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 1TB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 512GB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 256GB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip Ram 8GB SSD 512GB (MYD92, MYDC2)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip Ram 8GB SSD 256GB MYD82, MYDA2 (Openbox)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch MWP82 Silver - Core i5 2.0Ghz 16GB 1TB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MWP52 Space Gray - Core i5 2.0Ghz 16GB 1TB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MWP72 Silver - Core i5 2.0Ghz 16GB 512GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MWP42 Space Gray - Core i5 2.0Ghz 16GB 512GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

Macbook Pro 16-inch MVVM2 Silver - Core i9 2.3Ghz 16GB 1TB 5500M 4GB

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 8 Core 9th i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16-inch 2019 MVVL2 Silver - Core i7 2.6Ghz 16GB 512GB 5300M

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 6 Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16-inch 2019 MVVK2 Gray - Core i9 2.3Gh 16GB 1TB 5500M 4GB

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 8 Core 9th i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16-inch MVVJ2 Space Gray - Core i7 2.6Ghz 16GB 512GB 5300M

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 6 Core 9th i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc