Macbook Pro 15 inch 2014 | 2015 đã qua sử dụng, chất lượng cao

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/256GB)
Giảm
1000K

Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

RAM: 16GB

SSD: 256GB

GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/256GB)

17.500.000₫
18.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/512GB)
Giảm
1000K

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/512GB)

18.500.000₫
19.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)
Giảm
1000K

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)

20.700.000₫
21.700.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/1TB)
Giảm
1000K

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/1TB)

21.700.000₫
22.700.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/1TB)
Giảm
1000K

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/1TB)

22.200.000₫
23.200.000₫
Macbook Pro 15 inch 2014 MGXA2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/256GB)
Giảm
1000K

Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

RAM: 16GB

SSD: 256GB

GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2014 MGXA2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/256GB)

16.000.000₫
17.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2014 MGXA2 CTO Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)
Giảm
1000K

Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

RAM: 16GB

SSD: 256GB

GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2014 MGXA2 CTO Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)

17.000.000₫
18.000.000₫
Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME293 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)
Giảm
1000K

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME293 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

15.500.000₫
16.500.000₫
Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME294 Cũ 99% (i7/16GB/256GB)
Giảm
1000K

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & nVidia GeForce GT 750M

Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME294 Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

16.000.000₫
17.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc