Macbook Pro 15 inch 2014 | 2015 đã qua sử dụng, chất lượng hoàn hảo 99%

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/256GB)
Giảm
5%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/256GB)

20.500.000₫
21.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/512GB)
Giảm
4%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.2/16GB/512GB)

24.000.000₫
25.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)
Giảm
4%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)

24.500.000₫
25.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/512GB)
Giảm
4%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLQ2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/512GB)

25.000.000₫
26.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)
Giảm
4%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/512GB)

26.500.000₫
27.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/1TB)
Giảm
3%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.5/16GB/1TB)

28.000.000₫
29.000.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/512GB)
Giảm
4%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/512GB)

27.500.000₫
28.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 Cũ 99% (i7 2.8/16GB/1TB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15 inch 2014 MGXC2 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)
Giảm
5%

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & nVidia GeForce GT 750M

Macbook Pro 15 inch 2014 MGXC2 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

20.500.000₫
21.500.000₫
Macbook Pro 15 inch 2014 MGXC2 Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & nVidia GeForce GT 750M

Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME293 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME294 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & nVidia GeForce GT 750M

Macbook Pro 15 inch Late 2013 ME294 Max Option Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & nVidia GeForce GT 750M

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc