Macbook Pro 15 inch 2016 dùng lướt, chất lượng hoàn hảo 99%

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH32 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB/VGA 2GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 450

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH32 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/VGA 2GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 450

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH42 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/VGA 2GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 455

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH42 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB/VGA 4GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 460

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH42 Gray Cũ 99% (i7 2.9/16GB/1TB/VGA 2GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 460

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH42 Gray Cũ 99% (i7 2.9/16GB/1TB/VGA 4GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 460

Macbook Pro 15 inch 2016 MLH42 Gray Cũ 99% (i7 2.9/16GB/2TB/VGA 4GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 460

Macbook Pro 15 inch 2016 MLW72 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB/VGA 2GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 450

Macbook Pro 15 inch 2016 MLW82 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB/VGA 2GB)

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 530 & AMD Radeon Pro 455

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc