Macbook Pro 15" 2015 Cũ

Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15" 2015 MJLQ2 99% (i7 2.2/16GB/256GB)

23.000.000₫
23.500.000₫
Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15" 2015 MJLQ2 99% (i7 2.2/16GB/512GB)

25.000.000₫
25.500.000₫
Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200

Macbook Pro 15" 2015 MJLQ2 99% (i7 2.8/16GB/512GB)

28.000.000₫
28.500.000₫
Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15" 2015 MJLT2 99% (i7 2.5/16GB/512GB)

27.000.000₫
27.500.000₫
Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15" 2015 MJLT2 99% (i7 2.8/16GB/512GB)

27.500.000₫
28.000.000₫
Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15" 2015 MJLT2 99% (i7 2.5/16GB/1TB)

28.500.000₫
29.000.000₫
Macbook Pro 15

- Màn hình: 15.4", 2880x1800 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Pro 5200 & AMD Radeon R9 M370X

Macbook Pro 15" 2015 MJLT2 99% (i7 2.8/16GB/1TB)

29.500.000₫
30.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc