Macbook Pro 13 inch 2018 dùng lướt, hiện trạng máy như mới

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

27.500.000₫
28.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

30.500.000₫
31.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

32.000.000₫
32.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

30.000.000₫
30.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

32.500.000₫
33.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

32.500.000₫
33.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

35.000.000₫
35.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

36.500.000₫
37.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/2TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 2TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9U2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9U2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

27.500.000₫
28.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9V2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9V2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

30.500.000₫
31.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc