Macbook Pro 13 inch 2018 dùng lướt, hiện trạng máy như mới

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

29.000.000₫
29.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

31.500.000₫
32.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9Q2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

34.000.000₫
34.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

32.000.000₫
32.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

34.500.000₫
35.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

34.000.000₫
34.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

37.000.000₫
37.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

39.000.000₫
39.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9R2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/2TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 2TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9U2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9U2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

29.500.000₫
30.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2018 MR9V2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13 inch 2018 MR9V2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

32.500.000₫
33.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc