Macbook Pro 13 inch 2017 dùng lướt, chất lượng hoàn hảo 99%

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXQ2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXQ2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

20.000.000₫
20.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXR2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXR2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

22.000.000₫
22.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXT2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXT2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

22.500.000₫
23.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXT2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXT2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

26.500.000₫
27.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXT2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXT2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

29.000.000₫
29.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXU2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXU2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

24.000.000₫
24.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXU2 Silver Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXU2 Silver Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

26.000.000₫
26.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXU2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXU2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

31.000.000₫
31.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXV2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXV2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

26.500.000₫
27.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXV2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXV2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

26.500.000₫
27.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXV2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 3.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXV2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

27.500.000₫
28.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

27.000.000₫
27.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

31.500.000₫
32.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 3.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

33.500.000₫
34.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 3.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXW2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

35.000.000₫
35.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXX2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXX2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

26.500.000₫
27.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXX2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 3.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXX2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

27.500.000₫
28.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

28.500.000₫
29.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

30.500.000₫
31.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 3.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

32.500.000₫
33.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 3.5Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 650

Macbook Pro 13 inch 2017 MPXY2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

34.000.000₫
34.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc