Macbook Pro 13 inch 2016 dùng lướt, chất lượng hoàn hảo 99%

Macbook Pro 13 inch 2016 MLL42 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)
Giảm
3%

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 540

Macbook Pro 13 inch 2016 MLL42 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

17.500.000₫
18.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2016 MLUQ2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 540

Macbook Pro 13 inch 2016 MLUQ2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MLH12 Gray Cũ 99% (i5/8GB/256GB)
Giảm
3%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MLH12 Gray Cũ 99% (i5/16GB/256GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MLH12 Gray Cũ 99% (i7/16GB/256GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQF2 Gray Cũ 99% (i5/8GB/512GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQF2 Gray Cũ 99% (i5/16GB/512GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQF2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/512GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQF2 Gray Cũ 99% (i7/16GB/1TB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQG2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/512GB)
Giảm
2%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQG2 Silver Cũ 99% (i5/8GB/1TB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

Macbook Pro 13 inch 2016 Touch Bar MNQG2 Silver Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 550

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc