Macbook Pro 13 inch 2015 Cũ

Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF839 99% (i5/8GB/128GB)

18.500.000₫
19.500.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF839 99% (i5/16GB/128GB)

20.200.000₫
21.200.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF840 99% (i5/8GB/256GB)

18.800.000₫
19.800.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF840 99% (i5/16GB/256GB)

22.000.000₫
23.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF840 99% (i7/16GB/256GB)

24.000.000₫
25.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF841 99% (i5/8GB/512GB)

22.000.000₫
23.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF841 99% (i5/16GB/512GB)

24.000.000₫
25.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF841 99% (i7/8GB/512GB)

24.000.000₫
25.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF843 99% (i7/16GB/512GB)

24.000.000₫
25.000.000₫
Macbook Pro 13

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13" 2015 MF843 99% (i7/16GB/1TB)

28.000.000₫
29.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc