Macbook Pro 13 inch 2014 | 2015 đã qua sử dụng, chất lượng hoàn hảo 99%

Macbook Pro 13 inch 2015 MF839 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 (i5/8GB/256GB) Cũ 99%

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF843 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2014 MGX82 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME865 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc