Macbook Pro 13 inch 2014 - 2015 Cũ

Macbook Pro 13 inch 2015 MF839 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF839 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

14.500.000₫
15.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF839 Cũ 99% (i5/16GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF839 Cũ 99% (i5/16GB/128GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

16.500.000₫
17.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.7Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i5/16GB/256GB)

20.500.000₫
21.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF840 Cũ 99% (i7/16GB/256GB)

22.500.000₫
23.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

17.500.000₫
18.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.9Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i5/16GB/512GB)

21.500.000₫
22.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF841 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

21.500.000₫
22.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF843 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF843 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

22.500.000₫
23.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2015 MF843 Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.1Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Graphics 6100

Macbook Pro 13 inch 2015 MF843 Cũ 99% (i7/16GB/1TB)

26.500.000₫
27.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2014 MGX72 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch 2014 MGX72 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

14.500.000₫
15.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2014 MGX82 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

Macbook Pro 13 inch 2014 MGX82 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2014 MGX92 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch 2014 MGX92 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

16.000.000₫
16.500.000₫
Macbook Pro 13 inch 2014 MGX92 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch 2014 MGX92 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

19.500.000₫
20.000.000₫
Macbook Pro 13 inch 2014 MGX92 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 3.0Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch 2014 MGX92 Cũ 99% (i7/16GB/512GB)

22.000.000₫
22.500.000₫
Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME865 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME865 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

12.500.000₫
13.000.000₫
Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME866 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i5 2.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME866 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME866 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 2560x1600 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Graphics 5100

Macbook Pro 13 inch Late 2013 ME866 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

16.500.000₫
17.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc