Macbook Pro 13 inch 2019 dùng lướt, hiện trạng máy như mới

Macbook Pro 13 inch 2019 MUHN2 Space Gray Cũ 99% (Core i5 1.4Ghz 8GB 128GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

Macbook Pro 13 inch 2019 MUHP2 Space Gray Cũ 99% (Core i5 1.4Ghz 8GB 256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

Macbook Pro 13inch 2019 MUHP2 Space Gray [CTO] Cũ 99% (Core i5 1.4 16GB 512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 8th i5 1.4Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

Macbook Pro 13-inch 2019 Touch Bar MV962 Gray Cũ 99% (i5 2.4/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 Touch Bar MV962 Gray Cũ 99% (i5 2.4/16GB/256GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 MV992 Silver Cũ 99% - Core i5 2.4Ghz 8GB 256GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 Touch Bar MV972 Gray cũ 99% (i5 2.4/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 Touch Bar MV972 Gray cũ 99% (i5 2.4/16GB/512GB)

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 MV9A2 Silver Cũ 99% - Core i7 2.8Ghz 16GB 512GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 8th i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 MV972 Gray Cũ 99% - Core i7 2.8Ghz 16GB 512GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

Macbook Pro 13-inch 2019 MV982 Gray Cũ 99% - Core i7 2.8Ghz 16GB 1TB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 8th i7 2.8Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 655

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc