Macbook Mới

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 1TB Silver, Gray - Cũ 99%

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 2TB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 14 M1 Pro 10 CPU - 16 GPU 16GB/512GB

- Màn hình: 14.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 512 GB

- GPU: 16 nhân thích hợp

MacBook Pro 16 M1 Max 32/1TB 10 CPU - 32 GPU

- Màn hình: 16.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 32 GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 32 nhân tích hợp

MacBook Pro 16 M1 Pro 16/1TB 10 CPU - 16 GPU

- Màn hình: 16.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 16 nhân tích hợp

MacBook Pro 16 M1 Pro 10 CPU - 16 GPU 16GB/512GB

- Màn hình: 16.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 512 GB

- GPU: 16 nhân thích hợp

MacBook Pro 14 M1 Pro 10 CPU - 16 GPU 16GB/1TB

- Màn hình: 14.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 10 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 16 nhân thích hợp

MacBook Pro 14 M1 Pro 8 CPU - 14 GPU 16GB/512GB

- Màn hình: 14.2-inch Liquid XDR Super Retina

- CPU: Apple M1 Pro 8 CPU

- RAM: 16 GB

- SSD: 512 GB

- GPU: 14 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip Ram 8GB SSD 256GB (MYD82, MYDA2)

Màn hình: 13.3" Retina, 2560x1600pixels

CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

RAM: 8GB

SSD: 256GB

GPU: 8 nhân thích hợp

Pin:  58.2Wh

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 1TB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 1 TB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Air 2020 [CTO] Chip M1 Ram 16GB SSD 256GB

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: Apple GPU 7 Core

MacBook Air 2020 [CTO] Chip M1 Ram 16GB SSD 512GB

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Apple GPU 7 Core

MacBook Air 2020 [CTO] Chip M1 Ram 16GB SSD 2TB

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 2 TB

- GPU: Apple GPU 7 Core

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 512GB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Pro 2020 13-inch M1 Chip [CTO] Ram 16GB SSD 256GB Silver, Gray

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: 8 nhân thích hợp

MacBook Air 2020 Chip M1 Ram 8GB SSD 256GB (MGN63, MGN93, MGND3)

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Apple GPU 7 Core

Macbook Pro 16inch [CTO] MVVJ2, MVVL2 Core i9 2.4Ghz 32GB 512GB 5500M 4GB

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 8 Core 9th i9 2.4Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

MacBook Pro 2020 13-inch MWP82 Silver - Core i5 2.0Ghz 16GB 1TB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Core i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MWP52 Space Gray - Core i5 2.0Ghz 16GB 1TB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MWP72 Silver - Core i5 2.0Ghz 16GB 512GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Pro 2020 13-inch MWP42 Space Gray - Core i5 2.0Ghz 16GB 512GB

- Màn hình: 13.3-inch Retina, 2560x1600pixels

- CPU: Intel Quad Core 10th i5 2.0Ghz Turbo Boost up to 3.8GHz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics 645

MacBook Air 2020 13-inch MWTK2 Silver - Core i3 1.1Ghz 8GB 256GB

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Dual Core 10th i3 1.1Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel Iris Plus Graphics

Macbook Pro 16inch [CTO] MVVJ2, MVVL2 Core i9 2.4Ghz 16GB 512GB 5500M 4GB (New Openbox)

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 8 Core 9th i9 2.4Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB

Macbook Pro 16-inch MVVM2 Silver - Core i9 2.3Ghz 16GB 1TB 5500M 4GB

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 8 Core 9th i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16-inch 2019 MVVL2 Silver - Core i7 2.6Ghz 16GB 512GB 5300M

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 6 Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16-inch 2019 MVVK2 Gray - Core i9 2.3Gh 16GB 1TB 5500M 4GB

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 8 Core 9th i9 2.3Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 1TB

- GPU: Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6

Macbook Pro 16-inch MVVJ2 Space Gray - Core i7 2.6Ghz 16GB 512GB 5300M

- Màn hình: 16-inch Retina, 3072x1920pixels

- CPU: Intel 6 Core 9th i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 512GB

- GPU: Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6

Macbook Pro 15 inch 2019 MV912 Gray CTO i9 2.4Ghz 32GB 1TB Vega 20

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i9 2.4Ghz

- RAM: 32GB

- SSD: 1TB

- GPU: AMD Radeon Pro Vega 20

Macbook Pro 15 inch 2019 MV902 Gray

- Màn hình: 15.4-inch Retina, 2880x1800pixels

- CPU: Intel Core i7 2.6Ghz

- RAM: 16GB

- SSD: 256GB

- GPU: AMD Radeon Pro 555X 4GB

Macbook Pro 15 inch 2019 MV902 Gray

Liên hệ
Macbook Air 13 inch 2018 MREA2 Silver

- Màn hình: 13.3 inch, 2560x1600pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel UHD Graphics 617

Macbook Air 13 inch 2018 MREA2 Silver

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc