Macbook Air 11 inch Cũ

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 98% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2014 MD711B 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2013 MD711 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2013 MD712 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

popup

Số lượng:

Tổng tiền: