Macbook Air 11 inch Cũ

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

12.300.000₫
12.800.000₫
Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2014 MD711B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2014 MD711B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

11.300.000₫
11.800.000₫
Macbook Air 11 inch 2013 MD711 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 11 inch 2013 MD711 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

10.700.000₫
11.200.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc