Macbook Air 11 | 13 inch Cũ

Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

15.000.000₫
15.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

19.000.000₫
19.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.8Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2017 MQD42 Cũ 99% (i5/8GB/512GB)

19.000.000₫
19.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i7/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGF2 Cũ 99% (i7/8GB/128GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

14.000.000₫
14.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

17.500.000₫
18.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.2Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 512GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2016 MMGG2 Cũ 99% (i7/8GB/512GB)

17.000.000₫
17.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVE2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

13.000.000₫
13.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

14.500.000₫
15.000.000₫
Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVM2 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 11.6", 1366x768 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.6Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 6000

Macbook Air 11 inch 2015 MJVP2 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

15.500.000₫
16.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

10.500.000₫
11.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.4Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD760B Cũ 99% (i5/8GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2014 MD761B Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 1.7Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2014 MD761B Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

14.500.000₫
15.000.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD760 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 128GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD760 Cũ 99% (i5/4GB/128GB)

11.000.000₫
11.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 4GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/4GB/256GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i5 1.3Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 5000

Macbook Air 13 inch 2013 MD761 Cũ 99% (i5/8GB/256GB)

13.000.000₫
13.500.000₫
Macbook Air 13 inch 2012 MD232 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

- Màn hình: 13.3", 1440x900 pixel

- CPU: Intel Core i7 2.0Ghz

- RAM: 8GB

- SSD: 256GB

- GPU: Intel HD Graphics 4000

Macbook Air 13 inch 2012 MD232 Cũ 99% (i7/8GB/256GB)

12.000.000₫
12.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc