iPhone 5S/SE Cũ

iPhone 5S 16GB 99%

- Màn hình: LCD 4-inch

- Độ phân giải: 640 x 1136 Pixels.

- CPU: A7 2 nhân 64bit

- RAM: 512MB

- GPU: PowerVR G6430

iPhone 5S 16GB 99%

Liên hệ
iPhone 5S 32GB 99%

- Màn hình: LCD 4-inch

- Độ phân giải: 640 x 1136 Pixels.

- CPU: A7 2 nhân 64bit

- RAM: 512MB

- GPU: PowerVR G6430

iPhone 5S 32GB 99%

Liên hệ
iPhone 5S 64GB 99%

- Màn hình: LCD 4-inch

- Độ phân giải: 640 x 1136 Pixels.

- CPU: A7 2 nhân 64bit

- RAM: 512MB

- GPU: PowerVR G6430

iPhone 5S 64GB 99%

Liên hệ
iPhone 5 16GB 99%

- Màn hình: LCD 4-inch

- Độ phân giải: 640 x 1136 pixels.

- CPU: A6 32bit.

- RAM: 1GB

- GPU: PowerVR SGX543MP3.

iPhone 5 16GB 99%

Liên hệ
iPhone 5 32GB 99%

- Màn hình: LCD 4-inch

- Độ phân giải: 640 x 1136 pixels.

- CPU: A6 32bit.

- RAM: 1GB

- GPU: PowerVR SGX543MP3.

iPhone 5 32GB 99%

Liên hệ
iPhone 5 64GB 99%

- Màn hình: LCD 4-inch

- Độ phân giải: 640 x 1136 pixels.

- CPU: A6 32bit.

- RAM: 1GB

- GPU: PowerVR SGX543MP3.

iPhone 5 64GB 99%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: