2TMOBILE CAM KẾT:

- Linh Kiện thay thế 100% là linh kiện Zin bóc máy chính hãng Apple.

- Thời gian sửa chữa từ 1 đến 2 tiếng lấy ngay

- Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

- Kiểm tra báo giá máy miễn phí 100%

- Ký tên toàn bộ linh kiện nếu để máy lại sửa.

- Giá trên cam kết không phát sinh thêm.

- Bảo Hành Linh Kiện thay thế 1 tháng!

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone X, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone X 500.000đ
Dây nguồn iPhone X 500.000đ
Dây Volume iPhone X 500.000đ
Dây Tai nghe iPhone X 500.000đ
Dây Wifi iPhone X 400.000đ
Camera trước iPhone X 500.000đ
Camera sau iPhone X 1.200.000đ
Loa Ngoài iPhone X 400.000đ
Loa đàm thoại iPhone X 500.000đ
Rung iPhone X 400.000đ
Khay Sim iPhone X 100.000đ
Kính Lưng iPhone X 500.000đ
Bộ Vỏ iPhone X (khung sườn) 1.500.000đ
Pin iPhone X 700.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 8 Plus, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 8 Plus 500.000đ
Dây nguồn iPhone 8 Plus 300.000đ
Dây Volume iPhone 8 Plus 300.000đ
Dây Tai nghe iPhone 8 Plus 500.000đ
Dây Wifi iPhone 8 Plus 400.000đ
Camera trước iPhone 8 Plus 500.000đ
Camera sau iPhone 8 Plus 1.200.000đ
Loa Ngoài iPhone 8 Plus 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 8 Plus 200.000đ
Rung iPhone 8 Plus 400.000đ
Khay Sim iPhone 8 Plus 100.000đ
Bộ Vỏ iPhone 8 Plus (khung sườn) 800.000đ
Pin iPhone 8 PLus 500.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 8 , giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 8 500.000đ
Dây nguồn iPhone 8 300.000đ
Dây Volume iPhone 8 300.000đ
Dây Wifi iPhone 8 300.000đ
Camera trước iPhone 8 400.000đ
Camera sau iPhone 8 600.000đ
Loa Ngoài iPhone 8 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 8 300.000đ
Rung iPhone 8 400.000đ
Khay Sim iPhone 8 100.000đ
Bộ Vỏ iPhone 8 (khung sườn) 700.0000đ
Pin iPhone 8 400.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 7 Plus, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 7 Plus 500.000đ
Dây nguồn iPhone 7 Plus 300.000đ
Dây Volume iPhone 7 Plus 300.000đ
Ănten Wifi iPhone 7 Plus 200.000đ
Camera trước iPhone 7 Plus 500.000đ
Camera sau iPhone 7 Plus 1.400.000đ
Loa Ngoài iPhone 7 Plus 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 7 Plus 200.000đ
Rung iPhone 7 Plus 200.000đ
Khay Sim iPhone 7 Plus 100.000đ
Bộ Vỏ iPhone 7 Plus (khung sườn) 700.000đ
Pin iPhone 7 Plus 400.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 7 , giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 7 400.000đ
Dây nguồn iPhone 7 300.000đ
Dây Volume iPhone 7 300.000đ
Ănten Wifi iPhone 7 200.000đ
Camera trước iPhone 7 300.000đ
Camera sau iPhone 7 500.000đ
Loa Ngoài iPhone 7 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 7 200.000đ
Rung iPhone 7 200.000đ
Khay Sim iPhone 7 100.000đ
Bộ Vỏ iPhone 7 (khung sườn) 600.0000đ
Pin iPhone 7 400.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 6S Plus, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 6S Plus 400.000đ
Dây nguồn iPhone 6S Plus 300.000đ
Dây Volume iPhone 6S Plus 300.000đ
Ănten Wifi iPhone 6S Plus 200.000đ
Camera trước iPhone 6S Plus 300.000đ
Camera sau iPhone 6S Plus 600.000đ
Loa Ngoài iPhone 6S Plus 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 6S Plus 200.000đ
Rung iPhone 6S Plus 200.000đ
Khay Sim iPhone 6S Plus 50.000đ
Bộ Vỏ iPhone 6S Plus (khung sườn) 600.000đ
Pin iPhone 6S Plus 350.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 6S, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 6S 400.000đ
Dây nguồn iPhone 6S 300.000đ
Dây Volume iPhone 6S 300.000đ
Ănten Wifi iPhone 6S 200.000đ
Camera trước iPhone 6S 300.000đ
Camera sau iPhone 6S 500.000đ
Loa Ngoài iPhone 6S 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 6S 200.000đ
Rung iPhone 6S 200.000đ
Khay Sim iPhone 6S  50.000đ
Bộ Vỏ iPhone 6S (khung sườn) 500.000đ
Pin iPhone 6S 350.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 6 Plus, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 6 Plus 250.000đ
Dây nguồn iPhone 6 Plus 200.000đ
Dây Volume iPhone 6 Plus 200.000đ
Ănten Wifi iPhone 6 Plus 200.000đ
Camera trước iPhone 6 Plus 200.000đ
Camera sau iPhone 6 Plus 400.000đ
Loa Ngoài iPhone 6 Plus 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 6 Plus 200.000đ
Rung iPhone 6 Plus 100.000đ
Khay Sim iPhone 6 Plus 50.000đ
Bộ Vỏ iPhone 6 Plus (khung sườn) 500.000đ
Pin iPhone 6Plus 300.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 6, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 6 300.000đ
Dây nguồn iPhone 6  300.000đ
Dây Volume iPhone 6 300.000đ
Ănten Wifi iPhone 6 300.000đ
Camera trước iPhone 6  250.000đ
Camera sau iPhone 6 400.000đ
Loa Ngoài iPhone 6 300.000đ
Loa đàm thoại iPhone 6 300.000đ
Rung iPhone 6  200.000đ
Khay Sim iPhone 6 100.000đ
Bộ Vỏ iPhone 6 (khung sườn) 800.000đ
Pin iPhone 6 300.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 5S, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 5S 250.000đ
Dây nguồn iPhone 5S 300.000đ
Dây Volume iPhone 5S 250.000đ
Ănten Wifi iPhone 5S 200.000đ
Camera trước iPhone  5S 250.000đ
Camera sau iPhone 5S 300.000đ
Loa Ngoài iPhone 5S 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 5S 200.000đ
Rung iPhone  5S 150.000đ
Khay Sim iPhone 5S 50.000đ
Bộ Vỏ iPhone 5S  (khung sườn) 400.000đ
Pin iPhone 5S 250.000đ

Bảng Giá tham khảo thay thế linh kiện iPhone 5, giá Linh Kiện có thể thay đổi theo thị trường Quý Khách biết giá chính xác xin vui lòng liện hệ Hotline: (028).6659.1133 / 0989.222.444 

Dây cáp sạc iPhone 5 250.000đ
Dây nguồn iPhone 5 300.000đ
Dây Volume iPhone 5 250.000đ
Ănten Wifi iPhone 5 200.000đ
Camera trước iPhone  5 250.000đ
Camera sau iPhone 5 300.000đ
Loa Ngoài iPhone 5 200.000đ
Loa đàm thoại iPhone 5 200.000đ
Rung iPhone  5 150.000đ
Khay Sim iPhone 5 50.000đ
Bộ Vỏ iPhone 5  (khung sườn) 400.000đ
Pin iPhone 5 250.000đ
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc