Bảng Giá Màn Hình iPhone

Màn Hình iPhone 4

400.000₫

Màn Hình iPhone 4S

400.000₫

Màn Hình iPhone 5

750.000₫

Màn Hình iPhone 5S

800.000₫

Màn Hình iPhone 6

900.000₫

Màn Hình iPhone 6 Plus

1.500.000₫

Màn Hình iPhone 6S

1.000.000₫

Màn Hình iPhone 6S Plus

1.700.000₫

Màn Hình iPhone 7

1.900.000₫

Màn Hình iPhone 7 Plus

2.900.000₫

Màn Hình iPhone 8

3.000.000₫

Màn Hình iPhone 8 Plus

3.500.000₫

Màn Hình iPhone X

7.500.000₫

Màn Hình iPhone XS

9.500.000₫

Màn Hình iPhone XR

9.000.000₫

Màn Hình iPhone SX Max

9.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc