Apple Watch Series 5 LTE chính hãng giá tốt

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Nhôm 40mm Dây Cao Su

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 448 x 368 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Nhôm 44mm Dây Cao Su

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 448 x 368 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Nhôm 40mm Dây NiKe

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 394 x 324 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Thép 40mm Dây Cao Su

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 394 x 324 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Thép 44mm Dây Cao Su

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 448 x 368 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Thép 40mm Dây Milanese

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 394 x 324 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

Apple Watch Series 5 LTE Mặt Thép 44mm Dây Milanese

- Màn hình: AMOLED

- Độ phân giải: 448 x 368 pixels

- CPU: Appe S5

- Bộ nhớ trong: 32GB

- Chống nước: 50mm

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lọc